Månadsträffar 2017

Här kan Du läsa referat från 2017 års månadsträffar. Ibland är referatet kompletterat med bilder från aktiviteten.