2018-01-25 ,03-06 ,03-20 Besök Star Trading

Studiebesök på Star Trading
SPF Seniorerna Svenljunga har varit på studiebesök på Star Trading. Malin Björding
tog emot och visade runt i företaget. Star Trading grundades 1984 och hade då fyra
anställda. 2011 flyttade företaget till nya lokaler utmed Falkenbergsvägen och har nu
60 anställda och en yta på 28 500 kvm. Man tillverkar julbelysning och den mesta
tillverkningen sker i Kina. Visningen började i kontorsdelen och gick vidare till lagret
som har ca 19 000 pallplatser. Rundvandringen avslutades i utställningshallen där
det finns ca 4 500 artiklar, allt från ljusstakar, stjärnor, granar till ljusslingor och
ledlampor. Man fotograferar och gör katalogerna själva och den som ville fick ta med
sig 2018 års katalog. Malin tackades för en uppskattad visning och eftersom intresset
har varit stort blir det minst två besök till med 25 deltagare i varje. Studiebesöket
avslutades med lunch på Naturbruksgymnasiet.
Marianne Gedda
Sekreterare