2017-04-04 Månadsträff

Månadsträff

Örsåsgården tisdag den 4 april kl. 17.00.
Ordförande Karl-Erik Johansson hälsade 185 medlemmar välkomna. 4 nya och 2 vänmedlemmar hälsades särskilt välkomna.

Mona Riemer påminde om att motionstävlingen börjar 1 maj och pågår till 31 augusti och att det är knytkalas den 28 april. Motionslappar fanns utlagda på borden och anmälningslista till knytkalaset skickades runt.

Gert-Ove Larsson informerade om resa till Ringhals och Derome Trä- & Nostalgimuseum den 20 april.

Birgitta Peterson redogjorde för projektet "Brott mot äldre" som haft två studiecirklar och kommer att ha en snabbkurs den 19 april. Den 11 april föreläser Hans Larsson från brottsofferjouren i Parkgården och den 18 april är det temadag i Teaterbiografen med Claes Persson från Circagruppen.

Personal från nya gymmet Actic på Moga Fritid informerade om att alla som är 65+ kan träna en fri månad på gymmet.

Ulla Andersson från distriktet och Inga-Britt Högberg och Ing-Marie Bengtsson, hemsidesansvariga, gav en intressant och givande visning av SPF:s nya hemsida. Ulla lyckönskade Svenljunga som har en så bra och uppdaterad hemsida, tack vare idogt arbete från hemsidesansvariga.

Så var det dags för kvällens höjdpunkt sill och potatis och därefter underhållning av Tore Olofsson.
Kvällen avslutades med dragning på lotterierna.

Karl-Erik Johansson Marianne Gedda
Ordförande Sekreterare