11 september Månadsträff

Örsåsgården onsdagen den 11 september 17,00 2019.
Ordförande Peter Björding hälsade drygt 170 medlemmar och kvälllens underhållare Erling ”Elvis” Lundberg välkomna till dagens Månadsträff och det konstaterades att fler än de som anmält sig kommit, vilket i sig är positivt, men Peter påminde om att ej glömma att anmäla sig nästa gång, för att det skall finnas ”fika” så det räcker. En ny medlem har tillkommit sedan förra träffen. Vi är i nuläget 510 medlemmar.
SPF mästerskapet i Golf för vår förening har ägt rum där 37 medlemmar, damer och herrar deltog. Vinnare denna gången blev Inge Josefsson och Peter delade här ut ett vandringspriset till Inge. En enkät kommer att sändas till de som deltog för att utvärdera tävlingen. Så glöm ej att svara. * Anmälan till Novemberträffen kan göras på Oktoberträffen och därefter på telefon till Astrid som vanligt.* Insläpp till Novemberträffen är från 16,00.
Från KPR inget nytt i nuläget. Nästa möte den 16 september.
Margareta från Resekommittén meddelade att Studiebesök till Radio 7 kommer att ske den 23 september och 15 oktober. Max 25 personer/gång. * Åbyresan den 31 oktober har i nuläget 6 platser kvar. * Julresan kommer att ske den 22 november till Vapne Gård och en Julbuffé någonstans ej klar i nuläget. * Mer information kommer på Hemsidan och i BT.

Marianne från Friskvården meddelade att de som ej lämnat sina Motionslappar under kvällen kan lämna den på ICA, där de satt ut en låda vid den gamla entrén.* Den planerade Äldremässan kommer att ske lördagen den 22 februari och där vår Socialchef Sebastian Nydén kommer att närvara för att svara på våra frågor. Så fundera på frågor att ta upp.

Kvällens underhållare Erling Lundberg Malmbäcks egen ”Elvis” drog igång en hel liten show både före och efter fikat som idag bestod av en maffig baguette och god kaka. Han sjöng och skojade om vartannat, och vi sjöng med och skrattade gott.

Kvällen avslutades med dragning på lotterierna och ett stort tack till ”Kaffekomittén”.
Väl mött den 9 oktober!!!


Inga-Britt Högberg
Sekreterare