2017-10-11 Månadsträff

Klicka här för referat.

Månadsträff med SPF Seniorerna Svenljunga.

Örsåsgården onsdag den 11 oktober 2017.
132 medlemmar hälsades välkomna av ordförande Karl-Erik Johansson. Sex nya
medlemmar rapporterades och från kassören meddelades att föreningen nu har 473
medlemmar.
Det upplystes om att avgiften till förbundet höjs med 30 kronor från och med 2019,
detta enligt beslut på SPF Seniorernas kongress i juni.
Marianne Brundin meddelade att det finns några biljetter kvar till modevisningen. Hon rapporterade också från resan med Cinderella och tävlingen Hjärnkoll.
Margareta Persson påminde om julresan till Eksjö och resan till Falkenbergsrevyn
den 16 februari, det kommer snart att annonseras om dessa.
Inger Tholin lämnade rapport från KPR, det ska inte längre heta trygghetsboende
utan ändras till bostad med god tillgänglighet och blir behovsprövat. De boende på
Toftalyckan har börjat flyttas till Östrabo.
Dragning gjordes på motionstävlingen som fick flera glada vinnare. Jan-Erik Eliasson underhöll med 50-talsmusik och efter kaffe och smörgås var det dragning på lotterierna.

Marianne Gedda
Sekreterare