2017-11-08 Månadsträff

Örsåsgården onsdag den 8 november 2017 kl. 17.00.
Ca 100 medlemmar hälsades välkomna av ordförande Karl-Erik Johansson. 5 nya
medlemmar hälsades välkomna till föreningen.
Information gavs om ett Seniorevent för alla 55+ som hålls i Parkhallen i Borås den
16-17 november, alla är välkomna det är fri entré.
Margareta Persson upplyste om att det fortfarande finns biljetter kvar till
Falkenbergsrevyn.
Arne Pettersson från Lions Club Svenljunga informerade om Lions Cancerfond Väst
som stöder cancerforskningen i västra Sverige. På alla bord var det utlagt
informationsbroschyrer om fonden. Ett förslag kom upp om att skänka 2 000 kr till
fonden. De närvarande medlemmarna sa enhälligt ja till detta.
Därefter var det dags för Morgan Nilsson att berätta om Kinds härads historia. Det
finns ett antal gravplatser i Kind som härstammar från stenåldern, bronsåldern och
järnåldern. Han visade också bilder på olika runstenar, en del väl omhändertagna
och andra igenväxta med mossa.
Efter föreläsningen smakade det bra med Janssons frestelse, korv, ost och
knäckebröd, kaffe och kaka. Kvällen avslutades med lotteridragning.

Marianne Gedda
Sekreterare