Årsmötesreferat

Årsmötesreferat

SPF Seniorerna Svenljunga har haft årsmöte i Örsåsgården. 105 medlemmar och
distriktsordförande Lars Lyborg hälsades välkomna av ordförande Karl-Erik
Johansson.
Mötet inleddes med parentation över 7 medlemmar som avlidit under 2015. Lars
Rydh framförde ett musikstycke på synth och Greta Svensson läste en dikt, ett ljus
tändes och namnen på de avlidna lästes upp. Unisont sjöngs psalmen Härlig är
jorden.
Birgitta Peterson valdes att leda årsmötesförhandlingarna.
Till ordförande valdes
Karl-Erik Johansson, vice ordförande Egon Ölje, sekreterare Marianne Gedda, vice
sekreterare Marianne Brundin, kassör Berit Ivarsson, vice kassör Lars-Gunnar
Larsson och övriga styrelseledamöter är Eva Johansson, Göran Eriksson och Sven-
Arne Persson.
Efter kaffe och semla var det dags för information. Ordföranden hälsade 15 nya
medlemmar välkomna i föreningen och rapporterade att föreningen just nu har 437
medlemmar.
Birgitta Peterson informerade om film på Teaterbio, bokcirkel på biblioteket och
studiecirkeln Tanter. Om det finns intresse kan det bli en studiecirkel som heter
Antikhörnan.
Gert-Ove Larsson påminde om Falkenbergsrevyn i februari, resa till
Postkodmiljonären i mars och resa till Stockholm i april. Planer finns att ordna en
resa till Falbygden i maj och då med besök i Åsle Tå.
Inger Tholin rapporterade från konferens i Rångedala där olika matlådor från
äldreomsorgens kök provsmakades. Leif Mannerström var inte nöjd med matlådan
från Klockaregården i Svenljunga och detta kommer att tas upp på nästa KPR-möte.
Lars Lyborg berättade lite om sin tid som officer på regementet I15 i Borås. Han sitter
med i stiftelsen Vitryssland som samlar in kläder, skor mm och även lämnar
ekonomiskt stöd. Bilder från resor till Vitryssland talade sitt tydliga språk om fattigdom
och dålig standard på bostäder.
Eftermiddagen avslutades med dragning på lotterierna.

Marianne Gedda