2018-01-17 Månadsträff

Månadsträff med SPF Seniorerna Svenljunga.

Örsåsgården onsdag den 17 januari 2018 kl. 17.00
SPF Seniorerna Svenljunga har haft årets första månadsträff. 143 medlemmar
hälsades välkomna av ordförande Karl-Erik Johansson. Föreningen har fått 8 nya
medlemmar som hälsades välkomna.
Margareta Persson informerade om att de tre planerade studiebesöken på Star
Trading i januari och februari är nästan fulltecknade. Om intresse finns kan det bli
ytterligar besök i april.
Marianne Brundin påminde om att det är uttagning till distriktsfinal i Hjärnkoll på
Naturbruksgymnasiet den 26 januari. Uppmaning till medlemmarna att komma och
heja på Svenljungas lag.
Ordföranden upplyste om att mattcurlingen på tisdagar har plats för fler deltagare.
SPF ska lämna in ett Svenljungaförslag till kommunen om att det bör byggas en
gångbro över Ätran från området nedanför Strömgatan till t ex grillplatsen på andra
sidan ån. De medlemmar som ville kunde skriva på förslaget.
Kassören påminde medlemmarna om att skriva ut och ta med dagordningen till
årsmötet, den finns på hemsidan.
Peter Björding underhöll med Så kan det låta, musiklek med allsång. I pausen
serverades kaffe och smörgås och kvällen avslutades med dragning på lotterierna.

Marianne Gedda
Sekreterare