2018-08-15 Månadsträff Hid

2018-08-15 Månadsträff Hid

Månadsträff med SPF Seniorerna Svenljunga.

Hids festplats onsdag den 15 augusti 2018 kl. 14.30.
SPF Seniorerna Svenljunga har haft höstens första månadsträff i fint sensommarväder på festplatsen i Hid.
Eftermiddagen började med tipspromenad, som var förlagd runt festplatsen. Därefter samlades alla på den gamla dansbanan och ordförande Karl-Erik Johansson hälsade ca 85 medlemmar välkomna. Åtta nya medlemmar hälsades välkomna denna gång.
Margareta från resekommittén påminde om resan till Aeroseum den 18 september samt att i februari 2019 blir det bussresa till Nyårsrevyn i Falkenberg.
Ruud Severins Kvartett underhöll med gamla goda låtar från scenen före och efter serveringen av korv med bröd, kaffe och kaka.
Eftermiddagen avslutades med dragning på lotterierna och prisutdelning till de som lyckats bäst på tipspromenaden.

Karl-Erik Johansson      Inga-Britt Högberg
Ordförande                    Sekreterare