9 Oktober Månadsträff

  • Sendraget Nossan

Månadsträff med SPF Seniorerna Svenljunga.
Örsåsgården onsdagen den 9 oktober 17,00 2019.
Vice Ordförande Göran Eriksson hälsade 163 medlemmar, samt 3 nya medlemmar och kvälllens underhållare Sendraget Nossan välkomna till dagens Månadsträff.
Kvällen fortsatte med en Teaterföreställning " I nöd och lust" av Sendraget Nossan.
Därefter serverades kaffe med en god smörgås och kaka.
Göran informerade att ingen Gökotta kommer att arrangeras nästa år. P.g.a för dålig uppslutning. * Om det finns några av medlemmarna som vill vara med i någon av våra kommittéer uppmanades de att ta kontakt med vår Valberedning.

Inger informerade om senaste mötet med KPR. Aktivitetssamordnare skall anställas efter årsskiftet. Brandskyddet ej åtgärdat i Rosengränd. Det finns f.n. inget behov av detta. Senaste KPR protokollet finns på vår hemsida. *Inger informerade även om den Brukarenkät som gått ut när det gäller Äldreomsorg och Hälso-och Sjukvård som gjorts av Kommunen. Ett antal av dessa fanns att få för de som önskade. *Information om de nya riktlinjerna inom äldreomsorgen finns på Kommunens hemsida där även den Kommunens nya översiktsplan finns att läsa. *Stig Hansson är kritisk hur Kommunen behandlar oss äldre. Orolig för framtiden om man skall behöva sitta ensam i sitt hus eller lägenhet då det ej finns något att erbjuda oss. Han uppmanade oss att göra något snart.

Leif från Resekommittén påminde om nästa Studiebesök till Radio 7 den 15 oktober. * Åbyresan den 31 oktober har i nuläget 1 plats kvar. Information ang. Julresan den 22 november kommer v. 42 på Hemsidan och BT. När det gäller resan till Falkenbergsrevyn den 6 mars kommer mer info inom kort Vi uppmanades att anmäla oss och betala så snabbt som möjligt då Revyn vill ha in detta under december.

Gunnel Lagerkvist var på tiggarstråt med materiel till deras "Stickcafé" där de genom Röda Korset och Svenska kyrkan jobbar med Babypaket som sänds ut i Världen för att hjälpa mammor med nyfödda barn. Tar gärna emot gamla lakan och handdukar. Vi kan ta med till nästa träff.

Marianne och Mona delade ut priser från Sommarmotionen. De 5 som fick detta var:
Maj Pettersson, Eira Albertsson, Anders Johansson, Eva Arvidsson och Sven-Olof Westberg. * Vårt lag i Hjärnkoll blev hedersam 7:a i Riksfinalen.

Kvällen avslutades med dragning på lotterierna och ett stort tack till "Kaffekomittén".

Väl mött den 6 november!!!
Inga-Britt Högberg  Sekreterare