2018-02-14 Årsmöte

Årsmöte med SPF Seniorerna Svenljunga.

Örsåsgården onsdag den 14 februari 2018 kl. 14.30.
Ordförande Karl-Erik Johansson hälsade ca 130 medlemmar välkomna. Mötet
inleddes med parentation över 11 medlemmar som avlidit under 2017. Pia Fager
sjöng Jag har hört om en stad ovan molnen ackompanjerad av Stig Svensson, ett ljus
tändes och namnen på de avlidna lästes upp. Greta Svensson läste en dikt av Atle
Burman och unisont sjöngs Härlig är jorden. ***
Årsmötesförhandlingarna vidtog med June Dryselius som ordförande och Inga-Britt Högberg som sekreterare. *Årsavgiften för2019 fastställdes till 230 kr. *Till ordförande för 2018 valdes Karl-Erik Johansson,övriga ordinarie ledamöter i styrelsen är Marianne Brundin , Göran Eriksson, Per-Anders Amour, Eva Johansson, Berit Ivarsson och Inga-Britt Högberg.
Ordföranden meddelade att föreningen fått 9 nya medlemmar. Föreningen har fått
inbjudan från SPF Seniorerna Tranemo till vårfest i april.
Dan Zarelius informerade från KPR att kommunen har påbörjat arbetet med nytt
äldreboende bakom Klockargården.
Fyra medlemmar Lennart Andersson, Hans Englund, Margareta Lundgren och Marianne Gedda som avgick ur KPR , valberedningen och styrelsen avtackades med
var sitt ljus. Kaffe och semla serverades och därefter underhöll Pia och Stig med
sång och musik. Eftermiddagen avslutades med dragning på lotterierna.
Marianne Gedda.