Studiebesök

Här kan Du läsa referat från 2017 års studiebesök. Ibland är referatet kompletterat med bilder från besöket.