2018-11-07 Månadsträff

SPF Seniorerna Svenljunga har haft sin månadsträff i Örsåsgården den 7 november 2018 kl 17.00.
Ordförande Karl-Erik Johansson hälsade de 100 medlemmarna samt 1 ny medlem välkomna. Charlotta Juntorp från Svenljunga Köping Handel och Service och kvällens underhållare Benny Åkerfeldt hälsades också välkomna till kvällens träff.
Ordförande informerade om att månadsträffen 9 dec. är ändrad till 14 december klockan 16.00.
Påminnelse även om att det är viktigt att få in rätt tel.nr då det är många som tar bort fasta telefonen. Fortfarande saknas en del mail adresser , dessa underlättar när vi gör utskick.
Margareta från resekommittén meddelade att Julresan till Hjo samt Falkenbergsrevyn är fullbokade. Studiebesök på Blåkläder blir först jan-feb 2019.
Inger Tholin informerade från mötet med KPR 17 september 2018. Protokollet från mötet finns på SPF:s hemsida.
Charlotta Juntorp visade ett bildspel och informerade om Svenljunga Handels och Service kommande event, samt riktade ett stort tack till SPF som alltid ställer upp och hjälper till på deras olika event. Som tack bjöd Svenljunga Handel och Service på tårta till kaffet.
Kvällens underhållare Benny Åkerfeldt visade bilder och berättade om Rumänska Romer om hur väldigt fattigt de lever samt varför dom tigger i Sverige.
Kaffekommittén serverade kaffe och en god smörgås.
Lotteridragning avslutade kvällen.
Nästa möte Lucia med gröt 14 december 16.00

Karl-Erik Johansson Marianne Brundin

Ordförande Sekreterare