Promenader

Välkomna att följa med på promenad

  • Promenad 19 april 2022
  • Promenad 19 april 2022

Promenad med eller utan stavar tisdagar kl. 10.00 från ICA:s parkering . Slut för vårsäsongen med start till hösten 23 augusti.                                        Kontaktpersoner Berit Ivarsson 073-0969668 och Lena Djurfors 070-5438506. Länk till bilder