2017-08-16 Månadsträff

Hids festplats onsdag den 16 augusti 2017 kl. 14.30.
SPF Seniorerna Svenljunga har haft höstens första månadsträff i fint
sensommarväder på festplatsen i Hid. SPF Seniorerna Kindaholm var också inbjudna
till denna träff.
Eftermiddagen började med tipspromenad, som var förlagd runt festplatsen,
servering av korv med bröd, kaffe och kaka. Därefter samlades alla på den gamla
dansbanan och ordförande Karl-Erik Johansson hälsade ca 85 medlemmar
välkomna. Tio nya medlemmar rapporterades denna gång.
Information gavs om att det finns platser kvar till Malexanderresan och det blir resa till
Åby i september.
Marianne Brundin påminde om att motionstävlingen slutar sista augusti,
motionslapparna kan lämnas på nästa månadsträff och därefter i kuvert på ICA:s
anslagstavla. Det blir uttagning till Hjärnkoll på Björn Bagares, lättgympan är
fulltecknad i höst och biljetter till modevisningen börjar säljas på nästa månadsträff,
pris 140 kr. Det finns två platser kvar till Cinderella-kryssningen i september.
Jan-Olof Kärrander underhöll med sång och musik och eftermiddagen avslutades
med dragning på lotterierna och tipspromenaden.

Marianne Gedda
Sekreterare