2017-03-23 Svedbergs och Ardagh

Studiebesök på Svedbergs i Dalstorp och Ardagh Glas i Limmared den 23/3 2017

Denna gång företogs resan i egenhändigt medförda bilar, som lämnade parkeringen mitt emot kommunhuset kl 9.15 på torsdagsmorgonen. Vi var sammanlagt 39 personer, som satte kurs mot Dalstorp och Svedbergs AB. Där fick vi först en introduktion av produkt-chefen, varefter vi bjöds på fika med  kanel-bulle, modell större! Så blev det slutligen dags för rundvandring ute i produktionen, där vi fick följa spånskivornas väg till färdigpackad produkt. Intressant och imponerande! 
Så styrde vi kosan mot Limmared, där vi på Limmareds Värdshus intog en delikat lunch bestående av wienerschnitzel, stekt potatis, ärter och kryddsmör. Efteråt fick vi kaffe med kokostopp.
Nöjda och belåtna promenerade vi så – något dästa av den 
goda maten – mot Ardagh Glass strax intill. Där delades vi in i två grupper, den ena för introduktion och den andra för visning i fabriken. I halvtid skiftade vi så plats. För att få komma in och titta på produktionen tvingades vi ikläda oss skyddsrock, skor med stålhätta, keps med inbyggd hjälm och handskar! Vi var en syn!! Detta kräver Ardaghs kunder, för att absolut ingenting ovidkommande ska kunna komma ner i flaskor eller burkar. Miljön i fabriken var varm och bullrig, så vi utrustades också med öronproppar. 100 decibel råder inne i produktionslinorna. Det var spännande att få se hur flaskorna vandrade genom den ena maskinen efter den andra. 
Nöjda och belåtna med vår utflykt återvände vi till Svenljunga i det något blåsiga men soliga vårvädret, eniga om att det varit en givande och rolig studieresa, som hade arrangerats av resekommittén genom Leif Barsenholt.

Ingegerd Barsenholt