Mattcurling

Välkomna att spela Mattcurling!

Mattcurling spelas tisdagar kl. 15.30 i Mogaskolans gymnastiksal . Alla pensionärer är välkomna, man behöver inte tillhöra en pensionärsförening. Medtag fika. Kostnad 20:- per gång. Start 6 september tom 6 december.                                                                  Kontaktperson Sture Björk 070-5710501