2018-08-22 Hjärnkoll

Onsdagen 22 augusti 2018 var det
26 personer som deltog i frågetävlingen
på Björn Bagare.
Ett lag skulle utses till Distriktstävlingen
i Hjärnkoll 2019
Vårt vinnande lag blev: June Dryselius, Elisabeth Helsing
Frank Lund
Reserv: Ove Lundin