2017-05-05 Gökotta

Lördagen den 5/5-17 klockan 07:00 var det den sedvanliga Gökottan

Vi samlades på parkeringen mitt emot kommunhuset
varpå färden gick till Örsås Hembygdsstuga där var det tippspromenad
och strålande solsken med ett antal deltagare som njöt av medhavd fikakorg
efter promenaden.

Glada vinnare var Bosse Johansson,Gunnel Lagerqvist,Karl-Erik
Johansson bäst på skiljefrågan var Wally Vidar.

Karl-Åke Lagerqvist berättade om hembygds stugan och dess historia

Trevlig sommar önskar

Programkommiten