2017-03-01 Månadsträff

2017-03-01 Månadsträff

Månadsträff med SPF Seniorerna Svenljunga.

Örsåsgården onsdag den 1 mars kl. 17.00.

Ordförande Karl-Erik Johansson hälsade 125 medlemmar, 6 nya medlemmar och kvällens underhållare Marianne och Ruben Karlsson välkomna.
Information gavs av Birgitta Peterson om studiecirkeln "Brott mot äldre", det blir en extra gång den 11 april i Parkgården med medverkan av Hans Larsson från brottsofferjouren.
Marianne Brundin påminde om finalen i Hjärnkoll den 8 april i Simonsland i Borås och knytkalaset den 28 april i Örsåsgården.
Leif Barsenholt meddelade att studiebesöket i mars till Dalstorp och Limmared är fullbokat och att det planeras nya studiebesök i april och maj.
Inger Tholin rapporterade från senaste KPR-mötet där personal från apoteket närvarade och informerade om att det finns 2 bra broschyrer med tydlig information om läkemedel och även att man numera kan mäta blodtrycket på apoteket. Apotekspersonalen ställer gärna upp med läkemedelsinformation.
Marianne och Ruben Karlsson underhöll med sång, musik och historieberättande före och efter kaffet.

Kvällen avslutades med dragning på lotterierna.