2018-05-15 Månadsträff

Månadsträff med SPF Seniorerna Svenljunga.
Örsåsgården onsdag den 15 maj 2018 kl. 17.00
Ordföranden Karl-Erik Johansson hälsade 102 medlemmar välkomna till vårens sista månadsträff. 22 nya medlemmar varav 18 st från Kindaholm och kvällens underhållare Benny Jannerbrink hälsades välkomna.
Karl-Erik informerade att vår förening nu passerat 500 medlemmar.
Lista cirkulerade under kvällen med en intresseanmälan för boende på Seniorboende bakom Klockaregården.
Gert-Ove Larsson från Resekommittén informerade att ytterligare ett studiebesök är planerat den 12 Juni denna gången på Scandilock. Information kommer inom kort på Hemsidan och i Borås Tidning.
Inger Tholin rapporterade från senaste KPR-mötet den 16 april:
*Kommunen har bl.a infört vårdplanering och webbmöten på distans via Skype, digitala trygghetslarm, nyckelfria lås samt tillsyn via webbkamera. Till hösten kommer indikator för inkontinenshjälpmedel att provas. *Utbyggnad av bredband på äldreboendena. Förvaltningen har en arbetsgrupp som jobbar med utvecklingsfrågorna inom e-hälsa. *Betr. biståndsbedömningen följer man lagen. * Betr. klagomål när det gäller maten på Klockaregården , uppmanas man att lämna in klagomål skriftligt. * När det gäller att jobba inom äldrevården upplevs det ej vara attraktivt.
Lisbeth Svensson påminde om föreläsningen den 16 maj på Teaterbiografen där professor Stellan Vinthagen pratar om Ickevåld. Evenemanget heter "Freden är möjlig-om alla vill". Utöver Vinthagen kommer även Peter Brune och pratar om arbetet med att samla in begagnade vapen för att sedan smälta ner dem till metalltackor.
Countrymusikern Benny Jannebrink underhöll med musik och sång före och efter den goda vårmaten med kaffe och kaka som vi blev serverade. Därefter dragning på lotterierna. Karl-Erik avslutade med att tacka kaffekommittén, programkommittén och lotterikommittén för kvällen och för ett bra jobb under vårsäsongen. Styrelsen önskar alla en fin och skön sommar och väl mött igen på nästa månadsträff den 15 augusti på Hids Festplats 14,30.

Karl-Erik Johansson          Inga-Britt Högberg
Ordförande                        Sekreterare