Canasta

Välkomna att spela Canasta

  • Bilder från en Canastaeftermiddag finns i Bildgalleriet

Canasta på Björn Bagare onsdagar kl. 14.30 .Onsdagar med månadsträff spelas canasta på tisdagen. Start 10 augusti.                                                                     Kontaktperson är Astrid Kjellgren 070-6270349