Canasta

Välkomna att spela Canasta

  • Bilder från en Canastaeftermiddag finns i Bildgalleriet

Canasta på Björn Bagare onsdagar kl. 14.30 .Onsdagar med månadsträff spelas canasta på tisdagen. Sista gången för i år 16 december.                                                                        Kontaktperson är Astrid Kjellgren 070-6270349