Historik SPF Seniorerna Svenljunga

Lite historik om SPF Seniorerna Svenljunga

14/12 1981 träffades 10 pensionärer för att diskutera om det skulle startas en pensionärsförening inom SPF i Svenljunga, från distriktet i Borås hade det bjudits in en herre vid namn Oskar Klemens för att hjälpa till.
Frågan ställdes om föreningen kan bildas redan nu eller om man skall vänta till 1982. Klemens svarade att det bra att bilda föreningen nu och 1982 blir då avgiftsfri till förbundet och avgift erlägges först 1983. Namnet på föreningen föreslogs och antogs till Svenljungaortens Pensionärsförening av SFRF (Sveriges folkpensionärers riksförbund) och därmed var föreningen bildad.
1982. Första ordförande blev Nils Lundin. Man fick ett startbidrag från SFRF på 200 kr. och ett bidrag ifrån kommunen på 1000 kr. Medlemsantalet var i februari 22 st. Vid årets slut hade medlemsantalet ökat till 40 st. Medlemsavgiften blev 25 kr. 6 månadsmöten och 6 protokollförda styrelsemöten under året, vidare deltog man i olika aktiviteter som distriktet ordnade samt startades studiecirklar på hemmaplan.
1983. Månads och styrelsemötena ökade till 9 under året. Man var värd för distriktets årsmöte som avhölls i församlingshemmet och besöktes av 125 deltagare. Styrelsen fick 300 kr att fördela sinsemellan. En sångkör bildades och även en musiktrio startades upp, resekommittén ordnade resor och studiebesök. Medlemsantalet var vid årets slut 70 st.
1984. Medlemsavgiften fastställdes till 30 kr. och medlemsantalet steg till 85 st. Flera framträdanden gjordes av sång och musikgruppen . Vi var inbjuden till Mogaskolans lucia där många medlemmar var med.
1985. Ordf. Nils Lundin avled och ersattes av vice ordf. Harald Skoglund. Flera resor gjordes under året och medlemsantalet steg till 104 st.
1986. Valdes Gunnar Johansson till ordförande.
1987. Medlemsavgiften beslutades att höjas till till 40 kr.                                      1988. Namnet SFRF ändrades till SPF. Massor av aktiviteter under året. Distriktets årsstämma hölls på Teaterbiografen där 250 personer deltog. Beslutades att ge ett bidrag på 1000 kr. till Veteranposten. Medlemsantalet har stigit till 163 st.                    1989. Trivselkväll i Örsåsgården med inbjudna gäster från olika SPF föreningar sammanlagt 250 personer. 3 – dagars res till Finland. Togs beslut att skänka 10 kr. per medlem för att förstärka förbundets ekonomi. 13 studiecirklar anordnades där 141 medlemmar deltog i dessa. Totalt var man nu 171 medlemmar.                    1990. Bengt Axelsson blev vald till ordförande. Medlemsavgiften skall höjas till 50 kr. Arvodet till styrelsen höjdes till 1000 kr. Styrelsen utökades till 7 ordinarie och 3 suppleanter. Massor av aktiviteter, som resor och studiebesök, två trivselkvällar i Örsås, vår och höst med inbjudna gäster, samt varit inbjudna till diverse fester runt om i bygden, skickat protestskrivelse till sjukvårdsnämnden i Södra Älvsborg med anledning av viss nedläggning av akutsjukvården på Skene lasarett, medlemsantalet sjunkit till 164 st.

1991. 10 års jubileum, medlemsavgiften beslutades att höjas till 75 kr. Medlemsantalet 174 st.
1992. Valdes Yngve Johansson till ordförande. Nu 202 medlemmar.
1993. Gökotta vid Brödingens fiskestuga med 50 medlemmar. Många resor och studiebesök. 199 medlemmar.
1994. 194 medlemmar.
1995. 188 medlemmar, 1 ombud vid kongressen i Borlänge.
1996. 187 medlemmar. Resa till Torpa där föreningen bjöd medlemmarna på middag vilket var populärt, det gick 2 bussar dit med 95 personer. Medlemsavgiften skall höjas till 100 kronor.
1997. Lennart Larsson valdes till ordförande. 181 medlemmar. Det anordnades också en 5-dagars resa till Finland.
1998. Yngve Johansson valdes återigen till ordförande. 184 medlemmar. Man stod som värd för distriktets ordförandekonferens. Resa till Breidablick Ulricehamn där föreningen bjöd på lunch.
1999. 186 medlemmar.
2000. Georg Axelsson valdes till ordförande. 186 medlemmar. Kurser i hjärt- och lungräddning.
2001. 195 medlemmar. Avhållit 20-årsjubileum med inbjuden distriktsordföranden Sven-Olle Apelqvist. Resa till Gammel-Jul på Vadstena Slott.
2002 .194 medlemmar, många medlemmar deltog vid informationsmötet om äldre organisationen i kommunhuset, även lokala skattekontoret hade information. Medlemsavgiften beslutades att höjas till 120 kronor.
2003. 197 medlemmar.
2004. 205 medlemmar. Planerade försämringar inom äldreomsorgen har diskuterats och en framställning har gjorts för att tillvarata pensionärernas intressen. Gökotta, pubafton, trivseldans och mycket annat har förekommit.
2005. 219 medlemmar. Höstfest i Parkgården. Ulla Håkansson har tilldelats SPF:s hedersnål i silver samt diplom för sitt engagerande inom föreningen.
2006. 224 medlemmar. 25-årsjubileum avhölls i Parkgården med mat och dans. Utfrågning av lokala politiker om äldreomsorgen, klagat hos kommunens handikappråd om dålig snöröjning.
2007. Stig Hansson valdes till ordförande. 255 medlemmar. 6 styrelsemöte och 8 månadsmöten. Vunnit distriktets värvningstävling grupp 3. Medlemsavgiften beslutades att höjas till 150 kronor.
2008. 279 medlemmar. Resa till Bornholm, caféträff, pubafton, modevisning.
2009. 310 medlemmar. Månadsmötena flyttades till Församlingshemmet på grund av platsbrist i Parkgården. SPF tillsammans med PRO har varit referensgrupp i kommunens utredningar om särskilt boende och då speciellt Furubergsgårdens framtid. Höstfest i Örsåsgården tillsammans med andra inbjudna SPF föreningar, många deltagare och mycket uppskattat.
2010. Karl-Erik Johansson valdes till ordförande. 316 medlemmar. 8 månads-träffar med 100 medlemmar i snitt. 6 styrelsemöten. Beredningsutskott bildat och haft 3 möten. Uppvaktat kommunen angående vårt behov av lokaler.
2011. 320 medlemmar. 30 årsjubileum i Örsåsgården med god mat och dans samt ett bejublat uppträdande SPF:s "Teatergäng ", där såväl styrelsen som publik 145 st. blev totalt överraskade. Inbjudna gäster var distriktets ordförande Rigmor Davidsson, samt SPF Tranemo Västra Kind och PRO Svenljunga. 110 medlemmar i snitt på mötena. Beslutades att ett arvode om 1500 kronor skall utgå till styrelsen att fördelas på ordf. sekr. och kassör.
2012. 360 medlemmar. 9 månadsmöten har avhållits under året. Cirka 100 deltagare på varje månadsträff. Vann DM i boule med Elfride Härtel, Jarl Abrahamsson och Arne Pettersson, som i och med detta kvalificerade sig till Riksfinalen. KPR har engagerat sig i frågor om Klockaregårdens framtid. På grund av ökade verksamhetskostnader och förbundsavgifter kommer medlemsavgiften att höjas till 200 kronor från 2013.
2013. 369 medlemmar. 10 månadsträffar varav 1 i Roasjö, 7 i Församlings-hemmet och 2 i Örsåsgården. Utflykt för funktionshindrade anordnades.
2014. 391 medlemmar. Valberedningen föreslog att arvodet till styrelse och övriga kommittéer skulle höjas till 5000 kronor vilket godkändes. Beslutades att anta det nya namnet SPF Seniorerna Svenljunga. Lennart Svensson deltog i Riksmästerskapet på längdskidor i Filipstad och vann sin klass.
2015. 423 medlemmar. 117 medlemmar i snitt på årets träffar. DM i bridge vanns av Frank Lund och Ola Dahl. DM i hjärnkoll vanns av Frank Lund, Lennart Andersson och Sune Widar, samt DM i boule vanns av Stina Axelsson, Iris Holmberg och Gull-Britt Svan. Beslut togs på Årsmötet att ersättningsarvodet till styrelsen och övriga kommittéer skall höjas till 10 000 kronor. 5 000 kronor av dess skänktes till Röda Korsets flyktinghjälp.
2016. 461 medlemmar. DM i hjärnkoll vanns av June Dryselius, Gunnar Johansson och Ove Lundin. Trivselluncher. 35-årsjubileum firades internt, en mycket trevlig kväll med god mat och härlig underhållning av mycket populära Fia med Knuff. Uppvaktade Per Bynander ICA om eventuell rabatt för pensionärer en viss dag i veckan, men tyvärr var han inte intresserad.
2017. 479 medlemmar. Genomsnitt 136 medlemmar per träff. DM i hjärnkoll vanns återigen av Svenljunga med June Dryselius, Elisabeth Helsing och Frank Lund. Tema på brott mot äldre avhölls på Teaterbiografen.
2018. 517 medlemmar. Beslutades att skicka ut en enkät till medlemmarna för att ta reda på vad dom vill ha ut av våra träffar och resor samt andra synpunkter. Togs beslut om att höja arvodet för funktionärerna till 15 000 kronor. Beslutades att höja medlemsavgiften till 230 kronor från 2019. Även denna gång vann June, Elisabeth och Frank DM i hjärnkoll.
2019. Valdes Peter Björding till ordförande.

Detta är en sammanställning från start och fram till nu oktober 2019. Förutom detta har det hänt en väldigt massa andra saker under åren som gått. Det har varit otroligt många resor både inom och utanför vårt land, studiebesök i massor. Ett stort utbyte med andra SPF föreningar, framförallt dom första 15 -20 åren. Det har varit studiecirklar, lättgympa, stavgång, boule , golf, bridge, mattcurling, trivseldans, pubafton, gökotta, modevisning, tanter, sånggrupp, musiktrio. Många medlemmar har också hjälpt till vid Allsången på torget och Julallsången. Ja det finns säkert mera som jag missat men det får vara bra så här nu. Hoppas att ni tycker det kan vara intressant att se hur livaktig vår förening har varit och fortfarande är.

Karl-Erik Johansson.