Oktober

Månadsmöte

SPF Seniorerna Svenljunga har haft månadsträff i Örsåsgården. Ordförande Karl-
Erik Johansson hälsade ca 100 medlemmar välkomna. Sedan förra träffen har
föreningen fått 8 nya medlemmar och är nu 461. Information gavs från ett möte med
distriktsstyrelsen där Ragnar Lönnäng presenterade ett projekt, "Brott mot äldre" som
ev ska genomföras under hösten 2017, träffen i december med besök av lucia blir
den 13. June Dryselius rapporterade från finalen i tävlingen Hjärnkoll som
genomfördes ombord på Cinderella i september. Svenljungas lag kom på plats 10 av
21 tävlande lag. Birgitta Peterson meddelade att studiecirkeln Tanter ska åka till
Rydal på julmarknad och att det är bokcirkel på biblioteket den 27 oktober. Gert-Ove
Larsson påminde om att det finns platser kvar till musikalen Sugar och att det blir
julmarknadsresa till Huseby i november. Marianne Brundin meddelade att lättgympan
på måndagar är fullbokad i höst. Det förrättades dragning i motionstävlingen som
varit under sommaren. Personal från Swedbank informerade om vilka digitala tjänster
som finns och Fastighetsbyrån redogjorde kort för vad man ska tänka på inför en ev
husförsäljning. Därefter intogs kaffe och smörgåstårta som Swedbank och
Fastighetsbyrån bjöd på. Kvällens underhållare var Kenneth Holmström som sjöng
och spelade olika instrument. Lotteridragning avslutade kvällen.

Marianne Gedda