Om föreningen

  • Stående Marianne Brundin Lars-Gunnar Larsson Eva Johansson Sven-Arne Persson Anders Amour sittande Marianne Gedda Karl-Erik Johansson Berit Ivarsson . Saknas gör Göran Eriksson