2017-02-03 Årsmöte

  • 7 medlemmar som avgått ur styrelsen och kommittéer avtackades med ett ljus.

Årsmöte med SPF Seniorerna Svenljunga.

Örsåsgården onsdag den 1 februari kl. 14.30.
105 medlemmar hälsades välkomna av ordförande Karl-Erik Johansson.
Mötet inleddes med parentation över 10 medlemmar som avlidit under året. Ett ljus tändes och Greta Svensson läste en dikt och läste upp namnen på de avlidna. LarsRydh ackompanjerade på piano och unisont sjöngs Härlig är jorden.
Därefter vidtog årsmötesförhandlingarna med June Dryselius som ordförande och Inga-Britt Högberg som sekreterare.
Till ordförande för 2017 valdes Karl-Erik Johansson, övriga ordinarie ledamöter i styrelsen är Marianne Gedda, Berit Ivarsson,Marianne Brundin, Eva Johansson, Lars-Gunnar Larsson och Per-Anders Amour.
Ersättare är Sven-Arne Persson och Göran Eriksson.
7 medlemmar som avgått ur styrelsen och kommittéer avtackades med ett ljus.
Ordföranden välkomnade 6 nya medlemmar. Presentation och visning av den nya hemsidan blir troligen på månadsträffen i april.
Svenljungas lag, June Dryselius, Elisabeth Helsing och Frank Lundh, som vann uttagningen i Hjärnkoll i Rångedala gratulerades.
Efter kaffe och semla visade Birgitta Peterson bilder från resor som SPF gjort till Danmark, Skåne och Bohuslän.
Eftermiddagen avslutades med dragning på lotterierna.

Marianne Gedda

Sekreterare