2018-09-12 Månadsträff

2018-09-12 Månadsträff

Månadsträff med SPF Seniorerna Svenljunga.
Örsåsgården onsdag den 12 september 2018 kl. 17.00
Ordföranden Karl-Erik Johansson hälsade 99 medlemmar välkomna till kvällens månadsträff. 2 nya medlemmar och kvällens underhållare Birgitta Fernström hälsades välkomna.
Karl-Erik informerade: *Actic bjuder in till Seniorquiz med fika sista måndagen i varje månad kl. 9,00 i Moga Fritids cafeteria. Bjud gärna med en vän. * Fredag 19 oktober arrangeras Seniorevent i Borås News55 en mässa för seniorer i Parkhallen. Det kommer bjudas på engagerade utställare, intressanta föreläsningar och paneldiskussioner från scen, dit bl.a skådespelaren och tv-profilen Peter Harryson kommer. * Broschyrer från patientnämnden finns i vestibulen med information om vart man skall vända sig vid behov. *Astrid från kaffekommittén lägger ut listor för anmälan till oktobers månadsträff, vilken är begränsad till 160 personer . Hemligt vad som händer. * Mattcurlingen vill gärna ha fler deltagare till tisdagar 15,30. Kom gärna att prova .Första gång är gratis. * Om någon vill ha så finns Höstens Program utskrivna samt även medlemskort för de som saknar.
Inger Tholin från KPR informerade att nästa möte är på måndag så om någon har frågor till pensionärsrådet kan man meddela Inger under kvällen.
Marianne Klavborn informerade att de pengar som blev över från Åbyresan 125:- har skickats in till Min Stora Dag.
Leif Barsenholt från resekommittén meddelade att det finns platser kvar till Aeroseumresan den 19 september. Avresa ändrad från 8,30 till 9,00 * Studiebesök och Julmarkandsresa kommer under hösten. Information kommer senare på Hemsidan och i Borås Tidning. Information kommer även under hösten betr. Falkenbergs nyårsrevy.
Mona Riemer meddelade att det fanns önskemål att vi skulle ha en lite längre promenad än den med stavgång så hon uppmanade att vi skulle komma med förslag.
Marianne Brundin påminde om att de som ej lämnat in sida Motionslappar under kvällen kan lämna dessa i kuvertet på Icas anslagstavla. * Lättgymnastiken börjar i Lanboskolan den 17 september . Är även denna terminen fullbokad. * Önskemål om en ny gymnastikgrupp finns så om några kan tänka sig att leda denna hör av er till Marianne . Två ledare och minst 10-15 i gruppen behövs. Tider finns onsdagar och torsdagar 15,45 efter Nyår.
Birgitta Fernström underhöll med dikter och sång av kända gummor och gubbar före och efter den goda mackan med kaffe och kaka som vi blev serverade. Därefter dragning på lotterierna. Karl-Erik avslutade med att tacka Birgitta Fernström och de som jobbat för kvällen .
Väl mött igen på nästa månadsträff den 10 oktober.

Karl-Erik Johansson        Inga-Britt Högberg
Ordförande                      Sekreterare