Månadsträff med årsmöte 17 juni 2021

Årsmöte med SPF Seniorerna Svenljunga.

 

Stråvi Festplats Holsljunga torsdag den 17 juni 2021  kl. 14.00.

Ordförande Peter Björding hälsade 65 medlemmar välkomna.                                        Lennart Asplund som är bokningsansvarig för våra månadsträffar meddelade att om vi ej får svar när vi ringer så skall vi ej vara oroliga, han ser vem som ringt och hör av senare.  Åsa Hallberger informerade om den grupp där de som mist sin fru/man/sambo kan träffas och pratas vid, som Åsa håller i. Hon meddelade även att Lättgympan startar igen i september och som hon håller i tillsammans med Ingegerd Starrén och Gunilla Carlén. Därefter höll Göran Eriksson parentation över 13 medlemmar som avlidit under 2020. Ett ljus tändes och Göran läste upp namnen på de avlidna. Han läste 2 dikter, varefter en tyst minut hölls för att hedra de avlidna.

Årsmötesförhandlingarna vidtog med Karl-Erik Johansson som ordförande och Kerstin Larsson som sekreterare. Till ordförande för 2021 valdes Peter Björding, övriga ordinarie ledamöter i styrelsen är Marianne Brundin, Göran Eriksson, Sture Björk, Bo Johansson, Anita Björk, Inga-Britt Högberg, Lars-Ove Bäckänger och Inger Tholin..

Efter årsmötesförhandlingarna serverades det kaffe och muffins som vi fick njuta av ute i det fina vädret.

Därefter avtackades 5 funktionärer och 1 styrelseledamot med varsin gåva och eftermiddagen avslutades med dragning på lotterierna.  Peter framförde ett stort tack till Kaffe - och Lotterikommittéerna samt önskade alla en Trevlig sommar med hopp om att ses igen till hösten vid nästa träff den 18 augusti på Hids Festplats.   

Inga-Britt Högberg sekreterare 

Länk till bilder     

Länk till årsmötesprotokoll 17 juni 2021