2014-04-11 Månadsträff

Svenljunga
Månadsträff med SPF Seniorerna Svenljunga.

Örsåsgården onsdagen den 11 april kl. 17.00.
Ordförande Karl-Erik Johansson hälsade 159 medlemmar välkomna. 10 nya medlemmar varav 6 st från Kindaholm hälsades särskilt välkomna.
Marianne Brundin påminde om att Motionssommaren börjar 1 maj och pågår till 31 augusti . Motionslappar fanns utlagda på borden och finns också att hämta på vår Hemsidan. Modevisningen i Nittorp är den 26 april. Biljetter finns att köpa på He & She och Slöjdhuset för 200:-. Inbjudan finns inlagd på vår Hemsidan.
Karl-Erik påminde om konferensen den 20 april i Emanuelskyrkan Borås som handlar om Benskörhet och Fallskador. Mer info finns på hemsidan från distriktet. Karl-Erik påminde även om SPF:s Vårfest för alla seniorer i Tranemo den 25 april. Även detta finns att läsa på hemsidan.
Leif Barsenholt från Resekommittén påminde om den Hemliga Resan den 9 maj. Platser finns kvar. Det blir kanske ett nytt studiebesök i Juni annars blir det till hösten.
Inger Tholin informerade att nästa KPR-möte blir om 2 veckor. Om någon har synpunkter och önskemål så vill hon att man hör av sig till någon i kommittén.
Kvällens underhållare Pelle Larsson hälsades välkommen som underhöll före och efter kvällens höjdpunkt sill och potatis som den duktiga kaffekommittén fixat.
Kvällen avslutades med dragning på lotterierna och utlottning av vårblommor.

Karl-Erik Johansson        Inga-Britt Högberg
Ordförande                      Sekreterare