2021 Höstens program

Programmet kommer att sändas ut per post till alla medlemmar under vecka 26. Trevlig sommar och väl mött till hösten.  Tills dess var rädd om dig. / Styrelsen.