Mars

Mars

Månadsträff med SPF Seniorerna Svenljunga.
Örsåsgården onsdag 3 mars 2016 kl. 17.00

Vid SPF Seniorerna Svenljungas månadsträff hälsade ordförande Karl-Erik
Johansson 95 medlemmar välkomna, 5 nya medlemmar hälsades särskilt välkomna.
Information gavs om att föreningen fyller 35 år i år och detta kommer att firas på
något sätt till hösten. De närvarande medlemmarna tillfrågades om det finns intresse
att äta trivsellunch på Naturbruksgymnasiet eventuellt en gång under våren och en
under hösten och svaret blev ja. Vid månadsträffen i april serveras det sill och
potatis, det fanns listor utlagda på borden att anmäla sig till detta.
Resekommittén påminde om resan till Postkodmiljonären i mars och om resan till
Stockholm 15-17 april. En resa till Falbygden med besök i Åsle Tå är planerad till 17 maj.
Inger Tholin rapporterade från KPR, det har sammanställts en skrivelse som ska
skickas till socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden angående maten på
Klockaregården.
Efter informationen var det dags för kaffe och lotteridragning.
Kvällens underhållare var Lars-Erik Frendberg med sonen Johan från Trollhättan. De
framförde ett lättsamt program med visor till eget ackompanjemang blandat med
historieberättande.