13 mars Referat Månadsträff

Månadsträff med SPF Seniorerna Svenljunga.
Örsåsgården onsdagen den 13 mars 2019 kl. 17.00.
Ordförande Peter Björding hälsade 110 medlemmar välkomna. 7 nya medlemmar och kvällens föreläsare Lars-Gunnar Rubne hälsades särskilt välkomna. Peter påminde om nästa månadsträff den 10 april kommer det att serveras Sill och potatis. Listor kommer att läggas ut under kvällen för anmälan. Max 200 personer. Han påminde även om Distriktfinalen i Bridge som äger rum i Parkgården här i Svenljunga den 26 april. Vi önskades välkomna dit. Styrelsen har även träffat alla aktivitetsansvariga för en genomgång hur det fungerar. De aktiverar ca 120 personer varje vecka. Vilket vi tycker är väldigt bra. Resultatet av enkäten har sammanställts och där framkom bl.a. att 84 % deltar ofta i våra aktiviteter, tidpunkten 17.00 för månadsmötena övervägde. Nya resmål som önskades har vi delgett resekommittén. Inbjudan från Burseryd och Broaryd SPF har inkommit till en nostalgiafton i Bokskogen den 22 maj. Mer information kommer på Hemsidan.
Inger Tholin informerade från KPR:s möte den 11 februari ang. Brukarenkät, Måltider på äldreboendet samt Terapins verksamhet. Idag finns plats för alla som vill ha boende. Ekbergs städ kommer att finnas kvar i tätorten med sina tjänster. Protokollet finns att läsa på vår Hemsida och Kommunens Hemsida.
Leif Barsenholt från Resekommittén meddelade att resan till Nexan den 25 mars är fullbokad men man skall försöka få en ny resa längre fram. Den 14 maj blir det en Hemlig Resa. Information kommer nästa vecka. Många intressanta förslag kom in från Enkäten som de skall gå igenom.
Marianne Brundin från friskvårdskommittén påminde om Distriktsfinalen i Borås den 6 april 13.00. För de som vill ha samåkning samlas vi vid Kommunhuset 12.30.Finns det någon som vill ha lunch och kaffe 12.00 till en kostnad av 200:- måste det anmälas senast 1 april till Marianne telefon 070-3544014. Till informationsträffen i Församlingshemmet om bl.a. äldrevården, tandhälsan, närhälsan och polisen finns det platser kvar.
Vi fick därefter avnjuta fantastiskt goda smörgåssnittar som den duktiga Kaffekommittén lagat samt kaffe och chokladbulle.
Kvällens underhållare Lars-Gunnar Rubne höll därefter en mycket intressant föreläsning med bildspel om sin resa till Kilimanjaro där han besteg toppen av berget.
Kvällen avslutades med dragning på lotterierna.

Peter Björding    Inga-Britt Högberg
Ordförande         Sekreterare