13 febr- Månadsträff med årsmöte

3 styrelsemedlemmar avtackades med ljus och blommor. Eva Johansson Berit Ivarsson och Karl-Erik Johansson.


Årsmöte med SPF Seniorerna Svenljunga.
Örsåsgården onsdag den 13 februari 2018 kl. 14.30.
Ordförande Karl-Erik Johansson hälsade ca 150 medlemmar välkomna. Mötet inleddes med parentation över 12 medlemmar som avlidit under 2018. Ett ljus tändes. Greta Svensson läste upp namnen på de avlidna och läste en dikt. Därefter hölls en tyst minut. Unisont sjöngs Härlig är jorden ackompanjerad av kantor Karl-Johan Gollnik.
Årsmötesförhandlingarna vidtog med Per-Åke Hedin som ordförande och Kerstin Johansson som sekreterare. Årsavgiften för 2020 fastställdes till 230 kr. Till ordförande för 2019 valdes Peter Björding, övriga ordinarie ledamöter i styrelsen är Marianne Brundin , Göran Eriksson, Sture Björk, Per-Anders Amour, Bo Johansson, Sven-Arne Persson , Anita Björk och Inga-Britt Högberg.
Ordföranden Karl-Erik Johansson meddelade att föreningen fått 3 nya medlemmar. Han gratulerade våra tävlande i Hjärnkoll som gått till finalen i Borås i april och önskade lycka till.
Marianne Brundin påminde om informationen den 26 mars i Församlingshemmet om bl.a äldrevården, tandhälsan, närhälsan, polisen med uppföljning av Brott mot äldre.
Margareta från resekommittén påminde om studiebesöket till Nexam den 25 mars med buss och mat.
Karl-Erik Johansson tackade för de 9 år han haft förmånen att vara ordförande i föreningen och för ett gott samarbete med styrelsen och kommittéerna och överlämnade klubban till nye ordföranden Peter Björding.
10 Funktionärer och Valberedningen avtackades med var sitt ljus. 3 medlemmar      ur styrelsen uppvaktades med ljus och blomma. Kaffe och semla serverades med placerat godishjärta på servetterna inför Alla hjärtans dag. Därefter underhöll kantor Karl-Johan Gollnik med sång och musik .
Eftermiddagen avslutades med dragning på lotterierna.

Inga-Britt Högberg /sekreterare