4 maj Gökotta

Gökotta 4 maj.
Denna kalla morgon for vi, 20 personer ut till Örsås Hembygdsstuga , där vi blev
mottagna med värme av Berit och Anna-Greta. Vi började med att gå en
kort tipspromenad, varefter vi fick komma in i stugvärmen där vi drack och åt
vår medhavda kaffekorg. Sedan presenterade arrangören de rätta svaren på
tipspromenaden.
 1. Ingrid Karlzon
2 . Mona Riemer
3 . Karl Erik Johansson
Bäst på skiljefrågan var Görel Johansson
 Tyvärr hördes inte någon gök, men vad gör det när man har trevligt.
 Stort tack till Programkommiteén.