8 maj Månadsträff

Örsåsgården onsdagen den 8 maj 17,00 2019.

Ordförande Peter Björding hälsade 109 medlemmar och dagens underhållare Monika Robertsson och Christer Sandberg välkomna till dagens Månadsträff.

*Peter informerade om: att Programkommittén lämnat in programmet för höstens underhållning som ser mycket trevligt ut med allt från Teater via Elvis till Dansband. Information kommer att sändas ut under Juni månad via mail, brev, BT och Hemsidan. * SPF Seniorerna Svenljunga kommer att arrangera en Golftävling den 20 Augusti kl. 10,00 på Kinds GK för både damer och herrar. Anmälan görs via Min Golf. * SPF Bowling blir ny aktivitet till hösten. Information finns på Hemsidan och i BT i Seniorkalendern. *3 st nya medlemmar önskades välkomna.

*KPR:s representant Inger Tholin meddela att de har möte med Kommunen på måndag där bl.a Rosengränd och Terapin kommer att diskuteras. Hon uppmanade oss att höra av oss om vi hade några fler önskemål till detta möte.

*Margareta från Resekommittén slog ett slag för den Hemliga Resan den 14 maj och meddelade att en planerad resa den 28 augusti till Karlstad, med besök på Sandgrund och Lars Lerin , är på gång med 1 övernattning. Mer information kommer inom kort.

*Marianne från Friskvård gjorde reklam för vår Motionslapp, som delades ut under kvällen.(Finns även att hämta på Hemsidan). Max 2 aktiviteter per dag ca ½ timme. Det behövs inte varje dag heller för att vara med på Höstens vinstdragning. Hon påminde även om Promenaderna ,1 kort och 1 lite längre, som pågår hela året varje onsdag kl.10,00 från ICA.

* Stig Hansson uppmanade alla pensionärer att uppvakta Kommunen som den 15 maj har sammanträde där äldrefrågor skall behandlas. Styrelsen fick i uppdrag att ta kontakt med PRO i denna frågan.

Kvällens underhållare Monica Robertsson framförde sånger av både Alf och sig själv. Till sitt stöd hade hon Christer Sandberg på Keyboard med "hel countryorkester". Mellan låtarna berättade Monica både om Alfs liv och sin egen karriär och flera av de artister de mött. Alf turnerade hela 40 år och när Monica kom in i bilden var hon med på turnéerna med bl.a låtar som "En femöres kola" och "Hundar, ungar och hembryggt äppelvin" som väl alla minns. Just att skriva berättande sångtexter med innehåll som berör på något sätt, glädje eller sorg, har också blivit Monicas idé. Detta fick vi exempel på i "Tills änglarna hämtar mig", som var hennes första översättning av en engelsk text och "Tillbaka igen", som hon gjort tillsammans med Björn Olsson. Det var en glädje att höra hur väl Monica förvaltar sin makes, Alf Robertsson, sångskatt. Detta var mycket uppskattat av åhörarna.

Under kvällen serverades även kaffe med smörgås och muffins.
Kvällen avslutades med dragning på lotterierna.

 Inga-Britt Högberg Sekreterare