Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Thage Andersson

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Eva Petersson

Styrelsen vice ordförande, Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Lena Ivarsson

Styrelsen sekreterare

Personbilden är ej tillgänglig.

Karl-Erik Ivarsson

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Anitha Högvall

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Anders Andersson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Iréne Andersson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Eva Svensson

Styrelsen ersättare

Personbilden är ej tillgänglig.

Lars-Ingvar Eriksson

Styrelsen ersättare