Månadsmöte 2019-09-16

Besök av Husfru Lisbeth Eriksson på Huseby.

  • Lisbeth Eriksson
  • Gammal bild på Huseby
  • Stava samt väninna med dotter
  • Lisbeth Eriksson
  • Erland Andersson
  • Lisbeth Eriksson
  • Gammal bild på Huseby
  • Stava samt väninna med dotter
  • Lisbeth Eriksson
  • Erland Andersson

SPF Seniorerna Berga har haft månadsmöte i Missionskyrkan Lagan. Erland Andersson hälsade alla välkomna och presenterade husfrun på Huseby, Lisbeth Eriksson, som berättade om tre färgstarka personer, nämligen STAVA,STINA och FLORENCE.
Stava var den trygga statarkvinnan som folk i trakten tog hjälp av, och hon var också vikarierande barnmorska. Stina var en musikalisk ung dam som "upptäcktes" som fjortonåring i Ljungby. Hon fick ekonomisk hjälp så att hon kunde studera både i Göteborg och Stockholm, innan hon erövrade världen som operasångerskan Kristina Nilsson
Florence var dotter till Joseph Stephens, som 1867 övertog Huseby, efter att under tio års tid tjänat in köpeskillingen , vid ett järnvägsbygge i Indien. I samband med att Florence ärvde Huseby försvann de gamla förvaltarna av egendomen, och ersattes av personer som inte alltid såg till Husebys bästa. Till slut sattes Florence under förmyndare, vilket nog var ett felbeslut, då Florence var intelligent, men inte hade kunskaper om hur Huseby borde drivas.
Efter en god fika fick vi information om kommande aktiviteter. Närmast ett studiebesök på Ljungby Maskin den 3 oktober. Vi gör bussreor till Falkenbergsrevyn den 19 januari och 2 februari. Det finns platser kvar den 2 februari, anmälan till Erland.
Errohl Ekelund och Erland har varit på utbildningsdag i Kronobergsdistriktets regi. Carina Bengtsson, och verksamhetsansvarig vid Region Kronoberg upplyste oss om reglementet för färdtjänst och sjukresor.
Polistalesperson Loeffel berättade om hur kortbedrägare går tillväga. Man bör inte ha mycket pengar på kortkonto, det är bättre att låta pensionen gå in på kortlöst konto. Betydligt kostsammare kan det bli om man lämnar ut bank ID till telefonbedragare.
Dragning på lotterierna stod sist på programmet, och Erland tackade mötesdeltagare och dagens funktionärer för besöket. Nästa månadsmöte är den 21 oktober då Mikael Lithen (RössmålaElvis) kommer att underhålla oss.