Månadsmöte oktober

Medlemsmöte den 17 oktober.

Måndagen den 17 oktober var det månadsmöte i Missionskyrkan, Lagan. Ingmar Skogar, berättade och visade natursköna bilder från Hebriderna, en ökedja väster om Skottland.
Många av öarna har varit bebodda av kelter i tusentals år men numera är den bofasta
befolkningen i dalande. Kristendomen fick tidigt ett fäste här och det första klostret byggdes redan år 567. På befolkade öar livnär man sig företrädesvis av ålderdomligt jordbruk och fårskötsel. Whiskyframställning bedrivs och området är känt för sin whisky med rökig karaktär. Numera har oljefyndigheter i närområdet givit nya arbetstillfällen.
Efter det uppskattade föredraget serverades kaffe och smörgås. Vår ordförande Thage
Andersson berättade att promenaden runt Vällingasjön den 8 november flyttas till den 6
december. I stället gör vi ett företagsbesök hos Lennart Skoglunds företag, Lagans
Plåtprodukter, den 8 november. Han berättade också att man, om man har digitala frågor, kan vända sig till biblioteket Ljungby, som vissa dagar hjälper till med att lösa problem.
Karl-Erik Ivarsson informerade om en operaföreställning på Grand i Ljungby samt om en
eventuell studiecirkel om ekonomi och juridik.
Bengt Tonnvik informerade om kommunens socialtjänstlotsar, som kan hjälpa äldre att lösa olika problem och förmedla kontakter.
Uno Thyrman berättade om bländningsglasögon som kan göra det enklare att köra bil.
Månadsmötet avslutades med lotteridragning, där de lyckliga vinnarna kunde välja sina
vinster från ett välfyllt vinstbord.
Thage tackade alla inblandade för deras arbete och hälsade välkomna till nästa möte,lunch
den 26 oktober, på Brunnsgården i Ljungby.

Med penna
Lena Ivarsson