Månadsmöte 2019-03-18

  • Katinka Lindhe
  • Bild från Pompejei
  • Bild från Pompeji
  • Erland Andersson och Katinka Lindhe
  • Katinka Lindhe
  • Bild från Pompejei
  • Bild från Pompeji
  • Erland Andersson och Katinka Lindhe

SPF Seniorerna Berga har haft månadsmöte i mars för drygt 110 närvarande. Ordförande Erland Andersson hälsade alla välkomna.
Mötet inleddes av Katinka Linde som gav oss en intressant berättelse om vulkanen Vesuvius och livet i Pompeji. Vesuvius vulkanutbrott år 79 e K blev förödande för staden Pompeji. Alla invånare blev levande begravda och staden täcktes med tjocka lager av aska. På 1700-talet gjordes utgrävningar och många intakta byggnader och väggmålningar såg åter dagens ljus.
Erland informerade om kommunala pensionärsrådet som nu lyder under kommunstyrelsen och har möten fyra gånger per år. På senaste mötet informerades om ritningen för nybyggnation på harabergsområdet och utbyggnad av sjukhuset samt behovet av nya parkeringsplatser, KPR har lämnat synpunkter på detaljplanen.
Vi fick information från senaste distriktsmötet i Växjö där det bl a framkom vilka skillnader som råder inom kommunerna i Kronobergs län när det gäller pensionärsfrågor.
Den förmånliga Liv- och Olycksfallsförsäkring som SPF seniorer kan teckna hos Skandia ändras från 1 april i år. Ändringen innebär att vid nytecknande av dessa försäkringarna så gäller de till 85 år i stället för livsvarigt.
Nu finns en ny Facebookgrupp för trädgårdsintresserade SPF seniorer.
Två lag från Berga har tävlat i kunskapstävlingen hjärnkoll varav ett lag gick vidare till semifinal. På distriktets hemsida finns frågor och resultat. Programgruppen har börjat arbetet med höstens aktiviteter.
Programgruppen vill återskapa de måndagspromenader som var populära för två år sedan. Några i maj och några i september
Den 21 juli gör vi en teaterresa till Kalmar där det ges en fars som heter Trassel, med bl.a Robert Gustafsson.
Lailas sommarresa går till Humleslingan i trakten av Ivösjön i slutet av maj. Exakt datum får vi lite längre fram.
Bernt Salomonsson som avgått från valberedningen avtackades med en bukett blommor.
Nästa månadsmöte är 15 april, då vi får besök av dansbandskungen Thorleif Thorstensson. Erland tackade alla närvarande samt dagens funktionärer som bjöd på fika och lotterier.