Promenad i Ågård den 3 maj

Promenad i Ågård

  • SPF-are på promenad
  • Erland informerar
  • SPF-are på promenad
  • Erland informerar

Denna vårdag var vi ca 30 SPF-are som träffades i Ågård. Där berättade Sture K. om torpets intressanta
historia. Erland informerade om div. nyheter.

vid pennan och kameran

Sven Nord