Klubbmästerskap 2017.04.28

 • Deltagarna i klubbmästerskapet
 • Karin efter en kanonserie!
 • Segrarna
 • Alla fick ett tröstpris
 • Bruno avtackades för sin insats under säsongen
 • Även Lasse fick en blomma
 • Deltagarna i klubbmästerskapet
 • Karin efter en kanonserie!
 • Segrarna
 • Alla fick ett tröstpris
 • Bruno avtackades för sin insats under säsongen
 • Även Lasse fick en blomma