Månadsmöte 19 april

  • Siv Svensson

SPF Seniorerna Berga.
Tisdagen den 19 april hölls månadsmöte i Missionskyrkan, Lagan. Många pensionärer hade mött upp för ett par timmars trevlig samvaro.
Jennie Nilsson från kommunen informerade om den hjälp med råd och service som de erbjuder. Man kan bl a få information om hushållsnära tjänster med rutavdrag.
Därefter underhöll Siv Svensson från Sagomuséet med såväl skrönor som sanna berättelse från bygden.
Karl-Erik Ivarsson informerade om att en studiecirkel planeras till hösten för intresserade av privatekonomi, försäkringsfrågor och juridiska frågor.
Ordförande Thage Andersson informerade om Mässan på Ljungby Arena den 23 april, Hälsoveckan 16 - 20 maj och Trafikdagen den 2 juni. Dessutom påminde han om bussresan till Kristianstad och Åhus den 18 maj. Till hösten planeras lunch på trevlig restaurang en
gång i månaden.
Mötet avslutades med kaffe och smörgås samt dragning av lotterierna.
Nästa månadsmöte är den 16 maj, då Hans Bild presenterar 5 gubbar och ett dragspel.

Vid pennan 
Lena Ivarsson
Med kamera
Sune Rosell