Företagsbesök/studiebesök hösten 2023

12 sept     Räddningtjänsten  Ljungby

10 okt       Strandmöllan           Ljungby

14 nov      Fjärrvärmeverket     Ljungby

 

Anmälan :Thage 070 537 92 69 vid alla besöken

                 Tiderna för besöken meddelas senare