Månadsmöte april

Medlemsmöte den 15 april

  • Maria Fogelström
  • Maria Larsson
  • Maria Fogelström
  • Maria Larsson

Månadsmöte april. Vårt månadsmöte i april samlade drygt hundra av våra medlemmar. Maria, från Trafikmedicinska Enheten i Växjö, hade kommit för att berätta om problem och möjligheter för äldre bilförare. Körkortet är för många väldigt viktigt. Bilen är för de flesta en källa till frihet och att inte längre kunna köra bil känns som en begränsning. Det finns flera olika skäl till att körförmågan kan förändras. Ålder är inget hinder från att fortsätta köra bil. Däremot är demens, stroke, neurologiska sjukdomar och kognitiv funktionsnedsättning exempel på sjukdomar som kan påverka körförmågan. Läkarna har numera enligt lag skyldighet att ta upp körkortsfrågan med patienter. För att undersöka om en person är lämplig som bilförare kan man låta honom/henne göra ett praktiskt förartest i simulator eller egen bil, där man kan bedöma om körförmågan fortfarande är god. För att kunna fortsätta köra bil även vid hög ålder bör man vara noga med att se till att anpassa sin körning. Kanske inte köra lika fort som man gjorde förr, kanske ta fler pauser om man kör längre sträckor och eventuellt byta till en automatväxlad bil. Viktigt är också att se till att man har lämpliga glasögon. Efter att ha fått många goda råd och tips beträffande bilkörning, kom så nästa Maria. Maria nummer två var en operationssköterska, som under ca tio år i omgångar arbetat för organisationen Smile i olika delar av världen. Organisationen grundades av en amerikan efter ett besök på Filippinerna. Volontärer med medicinsk utbildning åker ut och opererar i första hand barn, men även ibland vuxna, för läpp-, gom- eller käkspalt. Arbetet är helt ideellt. Medicinsk utrustning bygger enbart på donationer. Läkare och sköterskor tar tjänstledigt utan lön från sina ordinarie arbeten och opererar under några veckor varje år, med reskostnad, mat och logi som enda ersättning för sitt arbete. En operation förändrar livet för barnen, som annars ofta göms undan utan möjlighet till skolgång eller normalt liv. Efter föredragen serverades det kaffe och smörgås. Thage informerade om att resan till IKEA Älmhult flyttas till ett senare tillfälle. Information om nytt datum för resan kommer på Facebook. Tisdagen den 24 april åker vi till Bror Pehrssons i Alvesta för att äta lunch. Den 7 maj är det företagsbesök hos Lyngåsa vindkraftpark och därefter lunch i Södra Ljunga. Den 2 maj är det promenad i Apladalen, Värnamo, som vi avslutar med medhavd fika. Den 23 maj är det trafikdag på Kronobergshed kl 9 - 16.30. SPF Alvesta anordnar och kostnaden är 200 kr per person. Ginprovningen på Lydéns flyttas till hösten. Erland berättade att resan till Vallarna den 4 augusti anordnas av Ryssbybuss. Månadsmötet avslutades med dragning av lotterierna.

Lena Ivarsson