Om föreningen

SPF Seniorerna Berga

SPF Seniorerna Berga är en partipolitisk och religiöst obunden organisation för seniorer. Vi är på frammarsch och har på de senaste åren ökat medlemsantalet till  230 medlemmar inkl. vänmedlemmar. SPF kämpar för pensionärernas bästa när det gäller pensioner, vård, hälsa, omsorg och boende. Vi verkar för gemenskap och socialt aktiva pensionärer bl.a. genom att träffas på månadsmöten, anordna resor, kurser, företagsbesök, boule, bowling mm. Som pensionär eller blivande pensionär är Du välkommen som medlem.

Om Du är intresserad, ring Thage Andersson tel 0705379269 e-postadress: thage.andersson@hotmail.com