Månadsmöte den 20/3

Medlemsmöte

  • Johnny Eliasson
  • SPF medlemmar
  • SPF medlemmar
  • SPF medlemmar
  • Johnny Eliasson och Thage Andersson
  • Johnny Eliasson
  • SPF medlemmar
  • SPF medlemmar
  • SPF medlemmar
  • Johnny Eliasson och Thage Andersson

Månadsmöte med SPF Berga

Måndagen den 20 mars höll SPF Berga månadsmöte i Missionskyrkan i Lagan. Drygt 100 personer hade mött upp. För underhållningen svarade Johnny Eliasson. Johnny har ett förflutet inom dansbandsgenren, där han varit verksam sedan 1986 i bandet Soundix. Han framförde en varierad repertoar både till eget musicerande och till förinspelad musik. Sångerna han sjöng var musik av t ex Thorleifs, Lasse Berghagen, Alf Robertsson och Lasse Stefanz. Som avslutning sjöng han även Stad i ljus och Hallelujah och fick entusiastiska applåder av åhörarna.

Ordföranden Thage Andersson informerade om kommande aktiviteter som gemensam lunch och promenader. Bengt Tonnvik berättade om vad som avhandlats vid möte med KPR.

Efter underhållningen serverades kaffe och smörgås under glatt samspråk. Som avslutning drogs vinnarna av lotterierna.

Nästa månadsmöte blir den 17 april, då vi gästas av Henrik Widegren, läkare och känd från TV-programmet Fråga Lund.

Vid pennan Lena Ivarsson
med kamera Iréne Andersson