Månadsmöte september

Medlemsmöte

Krister Ljungberg berättar om järnvägens betydelse för Berga.

Det välbesökta septembermötet i SPF Berga gästades av Krister Ljungberg. Med stor entusiasm berättade Krister om hur järnvägen kom att få stor betydelse för orterna den sammanlänkade.
År 1899 var järnvägen mellan Åstorp och Värnamo klar. Under Första Världskriget byggdes stora lagerhus längs banan. Tanken var att man i dem skulle lagra säd, potatis och andra förnödenheter som snabbt skulle kunna transporteras ut till invånarna vid ofred.
1939 köptes den då privatägda banan upp av staten och SJ bildades. Under Andra Världskriget ändrades planerna för järnvägen till att också kunna användas för utrymning av större orter för inkvartering på landet. Dessutom skulle soldater och stridsvagnar kunna transporteras.
Under kriget fanns planer på att transportera krigsfångar till Lagan, för att sedan därifrån internera dem på Bolmsö. Längs järnvägen finns fortfarande kulsprutevärn. Polishuset i Ljungby var tänkt som sambandscentral. I Ljungby tillverkades även på -60 och -70talet i hemlighet radom, som användes för att skydda elektronisk utrustning. Då spåren mellan 1990 och 2010 revs upp slutade radomtillverkningen.
Efter föredraget bjöds på kaffe och smörgås. Thage påminde om såväl företagsbesök som månadslunch, kalkonmiddag och julbord. Erland berättade att några platser fortfarande finns kvar till revyn i Falkenberg. Anmälningar togs upp vid mötets slut.
Sammankomsten avslutades med dragning av lotterierna.

Lena Ivarsson