Månadsmöte 2019-05-20

 • Trasten och Gert Blom
 • Trasten, Erland Andersson och Gert Blom
 • Trasthen, Erland Andersson och Gert Blom
 • Mötesdeltagare den 20 maj 2019
 • Mötesdeltagare 20 maj 2019
 • Mötesdeltagare 20 maj 2019
 • Trasten och Gert Blom
 • Trasten, Erland Andersson och Gert Blom
 • Trasthen, Erland Andersson och Gert Blom
 • Mötesdeltagare den 20 maj 2019
 • Mötesdeltagare 20 maj 2019
 • Mötesdeltagare 20 maj 2019

SPF Seniorerna Berga har haft månadsmöte 20:e Maj för drygt 100 närvarande. Ordförande Erland Andersson hälsade alla välkomna.
Han hälsade sedan välkommen till underhållarna "Trasthen och Stahren" där Stahren för tillfället hade förhinder och ersattes av Gert Blom. De underhöll med uppskattad sång och musik, allsång och musikkryss, däremellan roliga historier och berättelser från deras långa tid som underhållare.
Därefter väntade Kaffe och mackor. På Balders hage anordnas den 14 augusti ett evenemang där Lisa Syrèn, Peje m.fl. underhåller och även anordnas dans. SPF Ryssby anordnar teater från Vissefjärda i Ryssbygården den 22 aug. Samåkning fr. stationen i Lagan. Till Teaterresan i Kalmar den 21 juli är nu fullbokad. KPR har haft möte där flera frågor diskuterades, bl.a. varför så många inom omsorgen har slutat i vårt område. Även tidsplaneringen var uppe till diskussion. Ett nytt serveringschema för 2020 är på gång att färdigställas. Månaderna kommer lottas som gjordes detta år.
Tre studiebesök är inbokade till hösten. Datumen är. Torsdag. d. Femte september, tredje oktober och sjunde november. Platserna är i nuläget inte officiella. Resultatet av musikkrysset vanns av Eva Svensson som förärades med ett diplom. Påminde om midsommarfesten som avhålles två dagar före den riktiga midsommaraftonen alltså den 19 juni kl.13.00 i Hembygdsgården. Erland tackade alla närvarande samt dagens funktionärer som arbetat med fika och lotterier.