Promenad i Lagan 11 oktober

  • Fika eter promenaden
  • Vila efter promenaden
  • Fika eter promenaden
  • Vila efter promenaden
Måndag 11 okt var vi ett 15 tal som trottsade regnet . Vi gick förbi Lagans fastigheters

nybyggande vid kyrkan.
 
Och tittade på rivningen av Holmsborg.

Rundan avslutades vid stationen av medhavd fika.


Med kamera och penna

Eva Svensson