Årsmöte 2018.02.19

SPF Seniorerna Berga har haft årsmöte i februari för 115 närvarande varav 2 nya medlemmar. Ordförande Erland Andersson öppnade mötet och hälsade alla mötesdeltagare välkomna. Bruno Edgarsson höll en parentation över fem medlemmar som avlidit under förra året. Efter en tyst minut tände Bruno ett ljus för var och en och läste två dikter. Alla närvarande sjöng Jag ska gå genom tysta skyar och Härlig är jorden.
Till mötesordförande valdes Bruno Edgarsson. Av verksamhetsberättelsen för 2017 framgick att föreningen vid årets slut hade 195 medlemmar varav 13 hade tillkommit under året. Föreningen har haft ett aktivt år med många fritidsaktiviteter, studiecirklar, resor, midsommarfest och julbord. Vi har haft nio månadsmöten med intressanta föreläsningar och variation på underhållning. Vi har haft två kvällsaktiviteter, modevisning och spökvandring i Fylleskog. Verksamhetsberättelsen, ekonomisk redovisning och revisionsberättelsen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Erland Andersson omvaldes till ordförande. Till styrelseledamöter för två år omvaldes Aino Karlsson, Thage Andersson och Anders Andersson. Fyllnadsval för ett år Rose-Marie Thyrman. Kvarstår gör Uno Thyrman och Iréne Eliasson. Som suppleanter omvaldes Eva Svensson och Iréne Andersson. Till revisorer omvaldes Bertil Johannesson och Göran Johansson, som suppleant omvaldes Ingrid Spång.
Efter avslutat möte tackade Erland Andersson Bruno Edgarsson och överlämnade en bukett blommor. Blommor fick också Iréne Månsson som spelade vid parentationen och Kerstin Andersson som avgick som ansvarig för boulen.
Efter mötet bjöd föreningen på smörgåstårta.
Erland informerade om Liatorpsrevyn 17 mars och påminde om kvällsaktiviteten 1 mars då det blir en verklighetsskildring av Jan-Olof Nilsson från Falkenberg som handlar om amerikanska flygare som nödlandade på svensk mark under andra världskriget.
Erland tackade alla närvarande samt dagens funktionärer. Nästa månadsmöte är 19 mars då vi får besök av meterolog Mats Andersson som berättar om vädret förr och nu.